Friday, June 6, 2008

Lex Orwell Lied [d008]

Lyft fanan högt, vi firar folkets frihet
Marcherar tätt på fordon frejdad jord
Min broder, säg vem gräver graven sedan?
Marscherar stolt på väna minnen blott

Gör gatan fri för de gråa skådespelen
Håll sikten fri när stormen rusar in
Med några stolta korsfararillusioner
Vår frihet fornstor skall graven vila i

Vår flagga hör tordönskalvens röster
och tolkar folkets vilja i sin dans
Låt ej vrede inför något okänt segra
Låt ej träldom bli vårt sista arv

Håll fanan högt för frihet går nu marschen
En svensk tiger ej emot förfall
Håll lagens sköld fri från totalitära fläckar
Nu svallar blod för det land vi leva i

No comments: