Tuesday, June 24, 2008

(en andra) Vandring [d011]

Tungsint på väg till graven
vid en spegling av mig själv
i den klara källans vatten
hör jag dem tala
Hör döda röster i etern,
de väger upp min själ

Tror ej på evigheten
förgänglighet är liv
Källans klara vatten
speglar upp sin ekvation
Livet är mitt eget
att leva på mitt sätt

Tungsint på väg tillbaka
från källans klara djup
Etern fylld av raster
jag inte kan förstå
har skrivit mina sex rader
drömmer om en fager, god död

No comments: