Friday, June 27, 2008

jus ad bellum sacrum [d012]


1373, 1441
Den nya världens ordning
samlad under ___
Nu finner vi oss åter
utan vatten, utan skydd
Förryckt brinnande buskar
förlöser oss från synd sunt förnuft

Tuesday, June 24, 2008

(en andra) Vandring [d011]

Tungsint på väg till graven
vid en spegling av mig själv
i den klara källans vatten
hör jag dem tala
Hör döda röster i etern,
de väger upp min själ

Tror ej på evigheten
förgänglighet är liv
Källans klara vatten
speglar upp sin ekvation
Livet är mitt eget
att leva på mitt sätt

Tungsint på väg tillbaka
från källans klara djup
Etern fylld av raster
jag inte kan förstå
har skrivit mina sex rader
drömmer om en fager, god död

Wednesday, June 18, 2008

Rorschachtest [d010]

Rorschach
Vad ser du? Symmetrin talar,
viskande, förförande, skriande, danande
Kaosartade strukturer
ur framtidsdimmans utkanter

Rorschach
Vad ser du i symmetrin omkring mig?
så virvlande, vindlande, vedervärdigt
Ändamålsvidrig glidning ner
i de grundläggande förtrycken

Rorschach
Det du se är fundamentet,
fast, konstant, oomkullrunkeligt
Du är syra, regn, pareidolia, global smuts
och urholkandet är din natur

Grottan rämnar snart
Rorschach

Thursday, June 12, 2008

Ett tyst val V2.0 [d009]

En dödszon för köttiga lustar
utanförskapets lugnande skugga,
skärvor av moderns innersta väsen;
fragmenterade eller endast fraktaliserade?
Gapskrikande insekter.
Gröna känslor långt bortom röda gränser
döende i drömmar, vakna tillstånd och tristess
i protoplasma förlorad.
Den centrala dogmen, någonting ruttnar - år ut, år in
Absolut Terror, Girig Cancer -
sväljer omvärlden utan att någonsin bli mätt,
rituell kannibalism och förnyad terror.
Åter, igen sittandes i ingenmansland, grå skymning,
   svarta tankar och bländande tom vit framtid -
en hologramatisk skärva av en större bild?
   en punkt i ett kaosartat mönster?
försvinnande små chanser till påverkan.
Åter, igen sittandes med en skärva i venen,
   pulserande utrensande liv -
en vacker dröm.

Friday, June 6, 2008

Lex Orwell Lied [d008]

Lyft fanan högt, vi firar folkets frihet
Marcherar tätt på fordon frejdad jord
Min broder, säg vem gräver graven sedan?
Marscherar stolt på väna minnen blott

Gör gatan fri för de gråa skådespelen
Håll sikten fri när stormen rusar in
Med några stolta korsfararillusioner
Vår frihet fornstor skall graven vila i

Vår flagga hör tordönskalvens röster
och tolkar folkets vilja i sin dans
Låt ej vrede inför något okänt segra
Låt ej träldom bli vårt sista arv

Håll fanan högt för frihet går nu marschen
En svensk tiger ej emot förfall
Håll lagens sköld fri från totalitära fläckar
Nu svallar blod för det land vi leva i

Thursday, June 5, 2008

Partiell förlamning [d007]

Man tittar genom fönstret
Genom glas och tegelsten
Ser man smärta och liv
Hela världen tränger på
Ut på mitt TV-rums golv
Inte ens i min egen borg får jag vara ifred
Allt för mycket på en gång
Information Overdrive
Allt för mycket tränger på
Spränger i min skalle
Allt och alla är här nu
Alla på en gång
Ifred är endast den utan känslor, utan hopp
Alla bilder, ljud och text, förlamar mig igen
En partiell härdsmälta
Jag sprängs om och om igen
Man rör en hand
Man ser en bild, splittrar illusionen
Hologrammet splittras, en ros till fem miljoner
Alla skärvor är en bild ur ett annat mönster
Jag slår av TV:n men det hjälper ej
Jag blundar men ser fortfarande
Världen är etsad i min skalle