Monday, July 28, 2008

Stavbärare [d014]

Jag har inte längre meddelarfrihet
men jag måste skriva, ändå.
Är det den nya tidens ordning
eller förändringar igångsatta
före tidräkningen vår?

Ljuset rusar via tunnelseendet,
i ny stambanefart.
Skälv Yggdrasil, skaka Whack chan
alltingets färd mot intighet.

Rituellt självmord,
förnekelse av
fortsatt medvetande.
Drar ut mina
egna inälvor,
och siar så om framtiden.
Endast då
kan stormfågeln få
yppa sanna fraser

Inte ett offer för andras räkning
Av nöd ett blot för min skuld
Vid källans klara vatten hör jag dem tala
"Rista blodörn på samhällets grund”

Thursday, July 3, 2008

Olja [d013]

segment av text; fragment
döda djur från en hjärnbarksslätt
.en gång levande, senare as, än senare fundament
..under stort tryck under tusentals revolutioner
...destillerade, likt svart guld för hjärnans verk
..vid en användning ett gissel, ett annat en triumf
.ett sant ämne att tillbe vid ett rökande altare
disparat. eller desperat. måste finna något, Någotartat.
lika gärna stanna? fragmenterad hjärna.