Thursday, July 3, 2008

Olja [d013]

segment av text; fragment
döda djur från en hjärnbarksslätt
.en gång levande, senare as, än senare fundament
..under stort tryck under tusentals revolutioner
...destillerade, likt svart guld för hjärnans verk
..vid en användning ett gissel, ett annat en triumf
.ett sant ämne att tillbe vid ett rökande altare
disparat. eller desperat. måste finna något, Någotartat.
lika gärna stanna? fragmenterad hjärna.

No comments: