Monday, May 12, 2008

Tid [d001]

Tiden flög;
Jag fångade, kultiverade, matade och ombesörjde.
Jag rasade, slet, avlägsnade och omdanade,
en kort antropisk cyklon, över på 7 minuter.
Nu vacklar tiden runt i en cirkel.

No comments: