Wednesday, April 15, 2009

Till de okända [d027]

föregångare, samtida & efterkommande

Jag är en privilegierad man
som kan välja de idéer som har bäring
och förkasta andra
på deras egenvärde
utan dogmatisk kontroll
och med historiens efterklokhet
granskad av gelikar

Idéer som har ett värde i sig själva
skild från den som först formulerade dem
problematiskt på gott och på ont
memetiska lagar gäller

Originatorn skall hedras
och vi skålar därtill
Det vin vi dricker
sådde jag ej druvorna till
beredde jag ej själv drycken på
Imorgon skall du smaka
och få bestämma om det är gott nog att lagra

Jag har inte längre meddelarfrihet, men jag måste skriva ändå
med ord framdrivna ur andras fraser och manifest
ur en rik mull av nedmalda ben och hårt offrat blod
måste inte vara vad jag är nu - för alltid, eller alltid bara en sak
Jag är en privilegierad man och jag står upp för vad jag fått

No comments: