Friday, December 5, 2008

Den vänsterhäntas väg [d021]

Vägskäl, väg väl, öppen framtid i ängmark
          Kvicksand
Så fort det ändras, morän, stenras
Fall under, fall för evigt, ett kallt krig
          Umbra
Rimfrost, tjäle, fallande värde
Ymers ande, en kall vind
          Stenkross
Kvarts i kristall, en utäten skalle
Häxringad mark, sex munnar att mätta
Avgnagd arm, ett rättfärdigt blot
Han valde en väg och stod hedersamt
          Vägskäl
Ett skäl att väga in
Heder och rätt, fruktan och svek
Öppen framtid i sankmark, nedfall
Kristalliserad presumtiv natt
          Väg väl

No comments: