Saturday, November 22, 2008

Kärna [d019]

Har jag tagit det för givet, det ljusa i livet
ej uttryckt, ej modellerat
i ljuspunkters skepnad.

Förvägras jag i förnekelse
eller förnekar jag för slippa det
en livstrött, uppkastad, bjärt ljus upprepelse.

Det talar till mig från
 den klara källans vatten
Speglande vad som dväljes
 så långt där inne
Ett viskande ljus
 i ett kompakt mörkt rum
Livet är mitt eget
 och livet är min dröm

No comments: